TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml

Liek
Kód výrobku: 114727
Sprej obsahuje liečivo benzydamín, ktoré má výrazné protizápalové, bolesť tlmiace, mierne miestne znecitlivujúce a dezinfekčné účinky.

Viac informácií

6,19

Skladom zajtra

V pondelok 26. 8. odosielame, u vás v utorok 27. 8.

V pondelok 26. 8. odosielame, u vás v utorok 27. 8.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml

Sprej obsahuje liečivo benzydamín, ktoré má výrazné protizápalové, bolesť tlmiace, mierne miestne znecitlivujúce a dezinfekčné účinky.

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/05679-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

TANTUM VERDE SPRAY

1,5 mg/ml orálna aerodisperzia

TANTUM VERDE SPRAY FORTE

3 mg/ml orálna aerodisperzia

benzydamíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na

lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

3. Ako používať TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE a na čo sa používa

Liečivo benzydamín, má  výrazné protizápalové, bolesť tlmiace, mierne miestne znecitlivujúce a dezinfekčné účinky. Vzhľadom na rýchly nástup účinku sa po podaní lieku priamo na zapálené tkanivo za krátku dobu dostaví úľava a ústup ťažkostí. Liek je účinný pri liečbe zápalov v ústnej dutine a v hrdle a je dobre znášaný.

TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE sa používa na liečbu prejavov zápalu v ústnej dutine a v hrdle (ako napríklad afty, zápaly nosohltanu, mandlí, zápaly ďasien). Ďalej sa používa na podpornú liečbu po ošetrení zubov a po chirurgických zákrokoch v ústnej dutine a v hrdle. Vzhľadom na liekovú formu je liek TANTUM VERDE SPRAY (v koncentrácii 0,15%) vhodný pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov, ktorí sú schopní spolupracovať (zadržať dych pri aplikácii), liek TANTUM VERDE SPRAY FORTE (v koncentrácii 0,30%) je určený pre dospelých pacientov.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

  Čo potrebujete vedieť predtým ako použijete TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Nepoužívajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Vzhľadom na liekovú formu nie je liek určený pre deti do 6 rokov.

Iné lieky a TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Nie je známe, že by liek TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE ovplyvňoval účinnosť iných liekov.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať len na odporučenie lekára.

Možnosť prieniku benzydamínu do materského mlieka nemožno vylúčiť, preto sa liek nemá používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri správnej aplikácii lieku TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.

TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE obsahuje metylparabén.

Metylparabén môže vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).

3. Ako používať TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Vždy používajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

TANTUM VERDE SPRAY:

Dospelí a deti od 12 rokov: 4 až 8 dávok 2 až 6-krát denne.

Deti od 6 do 12 rokov: 1 až 3 dávky 2 až 6-krát denne.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE:

Dospelí si aplikujú 2 až 4 dávky 2 až 6-krát denne. Liek v tejto koncentrácii nie je určený pre deti.

Interval medzi aplikáciami je 1,5 až 3 hodiny.

Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne dôjde k výskytu nežiaducich účinkov alebo nezvyčajných reakcií, vyhľadajte lekára.

Návod na použitie

1. Otočte bielou trubičkou dávkovacej pumpičky do kolmej polohy k liekovke.

2. Vložte trubičku do úst a namierte ju na miesto postihnuté zápalom v ústach či v hrdle.

3. Pevne stlačte hornú plochu liekovky toľkokrát, koľko dávok je predpísaných. Počas aplikácie zadržte dych.

Pred prvým použitím niekoľkokrát vystreknite do vzduchu.

Ak použijete viac TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE ako máte

Nie sú známe žiadne prípady predávkovania a vzhľadom na liekovú formu sú nepravdepodobné.

Ak by predsa len došlo k predávkovaniu môžu sa vyskytnúť príznaky ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami). Tieto príznaky sú dočasné.

Prehltnutie menšieho množstva lieku je neškodné. Pri náhodnom použití väčšieho množstva dávok (zvlášť u detí) vyhľadajte ihneď lekára. Ako prvé opatrenie sa pokúste vyvolať vracanie.

Ak zabudnete použiť TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Neužívajte dvojnásobnú dávku lieku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže vyvolať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obvykle dobre znáša, ale aj tak sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako je pocit pálenia a tŕpnutia v ústach. Tento účinok po krátkom čase vymizne.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo TANTUM VERDE SPRAY/FORTE obsahuje

TANTUM VERDE SPRAY

  Liečivo je benzydamíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu. Jedným stlačením pumpičky sa uvoľní 0,17 ml roztoku, ktorý obsahuje 0,255 mg benzydamíniumchloridu.

  Ďalšie zložky sú: sacharín, metylparabén (E 218), etanol 96%, glycerol, hydrogénuhličitan sodný, polysorbát 20, aróma mäty piepornej, čistená voda.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE

- Liečivo je benzydamíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu. –

Jedným stlačením pumpičky sa uvoľní 0,17 ml roztoku, ktorý obsahuje 0,51 mg benzydamíniumchloridu.

  Ďalšie zložky sú: sodná soľ sacharínu, etanol 96%, glycerol, ricínový olej hydrogenovaný, metylparabén (E 218), aróma mäty piepornej, čistená voda.

Ako vyzerá TANTUM VERDE SPRAY/SPRAY FORTE a obsah balenia

HDPE liekovka s mechanickou dávkovacou pumpičkou, polypropylénovou kanylou a ústnym aplikátorom, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

TANTUM VERDE SPRAY: 30 ml

TANTUM VERDE SPRAY FORTE: 15 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Angelini Pharma Österreich GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg, Rakúsko

A.C.R.A.F. S.p.A

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.

4

Informácie o produkte

Výrobca: CSC Medicom
Značka: TANTUM VERDE
Produktová rada: Tantum Verde
Kód výrobku: 114727
Kód EAN: 8594044140591
kód ŠUKL: 94682
Držiteľ rozhodnutia: CSC Medicom

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Sprej obsahuje liečivo benzydamín, ktoré má výrazné protizápalové, bolesť tlmiace, mierne miestne znecitlivujúce a dezinfekčné účinky. Sprej sa používa na liečbu prejavov zápalu v ústnej dutine a v hrdle (ako napríklad afty, zápaly nosohltanu, mandlí, zápaly ďasien). Ďalej sa používa na podpornú liečbu po ošetrení zubov a po chirurgických zákrokoch v ústnej dutine a v hrdle. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml

Diskusia

Diskusia TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml

Príbalový leták

Príbalový leták TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml

Príbalovú informáciu k produktu TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: TANTUM VERDE SPRAY aer ora (liek.HDPE) 1x30 ml.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam