TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Liek
Kód výrobku: 331172
Tantum Verde sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny.

Viac informácií

6,19 €

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 20. 9.

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 20. 9.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Tantum Verde sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny.

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/05691-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Tantum Verde Orange & Honey

benzydamíniumchlorid

3 mg tvrdé pastilky

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tantum Verde Orange & Honey

3. Ako užívať Tantum Verde Orange & Honey

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa

Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie Tantum Verde Orange & Honey sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou liečbou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.

Tantum Verde Orange & Honey sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre pacientov s cukrovkou. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tantum Verde Orange & Honey

Pastilky Tantum Verde Orange & Honey nepoužívajte:

  ak ste alergický na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Tantum verde Orange & Honey, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Tantum verde Orange & Honey

Vzájomné pôsobenie pri súbežnej liečbe s inými bežnými liekmi nebolo pozorované.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba na odporučenie lekára. Pretože nemožno vylúčiť prienik liečiva do materského mlieka, nemá sa Tantum Verde Orange & Honey používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri správnom používaní lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.

Tantum Verde Orange & Honey obsahuje farbivo (oranžovú žlť), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako používať Tantum Verde Orange & Honey

Vždy užívajte Tantum Verde Orange & Honey presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa užíva 1 pastilka najviac 6-krát denne s odstupom 1 a pol hodiny až 3 hodiny. Pastilka sa nechá pomaly rozpustiť v ústach.

Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne  sa vyskytnú vedľajšie účinky alebo nezvyčajné reakcie, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.

Ak užijete viac pastiliek Tantum Verde Orange & Honey, ako máte

Prekročenie dávky (pri prehltnutí Tantum Verde Orange & Honey vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným vedľajším účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).

Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu vedľajšie účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Orange & Honey sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane. Tento účinok po krátkom čase vymizne.

V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Orange & Honey dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey

Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte pastilky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za skratkou EXP používanou na označenie dátumu exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tantum Verde Orange & Honey obsahuje

  Liečivo je benzydamíniumchlorid. Jedna pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.

  Ďalšie zložky sú: izomalt (E 953), draselná soľ acesulfamu, monohydrát kyseliny citrónovej, pomarančová príchuť, príchuť medu, levomentol, chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť (E 110).

Ako vyzerá Tantum Verde Orange & Honey a obsah balenia

Tantum Verde Orange & Honey sú oranžové pastilky pomarančovo-medovej chuti.

Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky.

Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 pastiliek

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Angelini Pharma Österreich GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko

Výrobca:

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016. .

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: TANTUM VERDE
Kód výrobku: 331172
Kód EAN: 8000036014707
kód ŠUKL: 0418A
Držiteľ rozhodnutia: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek vo forme pastiliek obsahuje liečivo benzydamín, ktoré má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti a preto je určený na liečbu zápalov a opuchov dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Diskusia

Diskusia TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Príbalový leták

Príbalový leták TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek

Príbalovú informáciu k produktu TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek zobrazíte alebo stiahnete tu: TANTUM VERDE Orange & Honey 3 mg x 20 pastiliek.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam