Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks

Liek vo forme pastiliek obsahuje liečivo benzydamínhydrochlorid, ktoré má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti.

Viac informácií

Skladom

V pondelok 2. 11. odosielame, u vás v utorok 3. 11.

V pondelok 2. 11. odosielame, u vás v utorok 3. 11.

Bežná cena: 7,39 €
6,89 €
Ušetríte: 7 % (0,50 €)

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks

Liek vo forme pastiliek obsahuje liečivo benzydamínhydrochlorid, ktoré má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou terapiou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.

Liek sa používa pri nasledujúcich stavoch: Pri zápaloch a opuchoch ústnej dutiny, hltanu, pri zápaloch ďasien, parodontóze, zápaloch mandlí a predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom (uchovávacom) a extraktívnom (trhacom) zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/05681-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

3 mg tvrdé pastilky

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš

lekár alebo lekárnik.

    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

    Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

    Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Tantum Verde Lemon a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako užijete Tantum Verde Lemon

3. Ako užívať Tantum Verde Lemon

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tantum Verde Lemon

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Tantum Verde Lemon a na čo sa používa

Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie Tantum Verde Lemon sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou liečbou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.

Tantum Verde Lemon sa používa pri zápaloch a opuchoch ústnej dutiny, hltanu, pri zápaloch ďasien, parodontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre ľudí s cukrovkou.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým , ako užijete Tantum Verde Lemon

Pastilky Tantum Verde Lemon neužívajte:

- ak ste alergický na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

    pri fenylketonúrii (vrodená porucha premeny aminokyseliny fenylalanín)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tantum Verde Lemon, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Tantum Verde Lemon

Vzájomné pôsobenie pri súbežnej liečbe s inými bežnými liekmi nebolo pozorované.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať len na základe odporúčania lekára Pretože nemožno vylúčiť prienik liečiva do materského mlieka, nemajú sa pastilky Tantum Verde Lemon používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri správnej aplikácii lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri riadení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.

Tantum Verde Lemon obsahuje aspartám.

Aspartám (E951) je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.

3. Ako užívať Tantum Verde Lemon

Vždy užívajte pastilky Tantum Verde Lemon presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne sa užíva 1 pastilka najviac 6-krát denne s odstupom 1,5 hodiny až 3 hodiny. Pastilka sa nechá pomaly rozpustiť v ústach.

Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne dôjde k výskytu nežiaducich účinkov alebo nezvyčajných reakcií, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.

Ak užijete viac pastiliek Tantum Verde Lemon, ako máte

Prekročenie dávky (pri prehltnutí pastiliek Tantum Verde Lemon vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným nežiaducim účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek, sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu nežiaduce účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Lemon sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane. Tento účinok po krátkom čase vymizne.

V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Lemon dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Tantum Verde Lemon

Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte pastilky Tantum Verde Lemon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tantum Verde Lemon obsahuje

Liečivo je benzydamíniumchlorid. Každá pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.

Ďalšie zložky sú: izomalt (E 953), aspartám (E 951), monohydrát kyseliny citrónovej, citrónová

príchuť, príchuť mäty piepornej, chinolínová žlť (E 104), indigotín(E 132).

Ako vyzerá Tantum Verde Lemon a obsah balenia

Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky. Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia:

1 x 10 pastiliek

1 x 20 pastiliek

1 x 30 pastiliek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Angelini Pharma Österreich GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko

Výrobca:

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016

Informácie o produkte

Výrobca: CSC Medicom
Značka: TANTUM VERDE
Produktová rada: Tantum Verde
Kód výrobku: 117680
Kód EAN: 8000036013151
Kód ŠUKL: 40389
ATC skupina: Benzydamín
Držiteľ rozhodnutia: CSC Medicom

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks

Príbalovú informáciu k produktu Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks.doc

Recenzie

Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks

Diskusia

Tantum Verde Lemon pas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam
Spýtajte sa lekárnika