STOPEX JUNIOR TBL 30X15MG

Liek
Kód výrobku: 235948
Liek Stopex Junior sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa. Neúčinkuje proti bolesti a má len minimálne utlmujúci účinok. Môžu užívať deti od 6 rokov a dospelí.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

Podobné produkty od rovnakého výrobcu

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie

STOPEX JUNIOR TBL 30X15MG

Liek Stopex na suchý kašeľ sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa. Neúčinkuje proti bolesti a má len minimálne utlmujúci účinok. Liek Stopex® môžu užívať deti od 6 rokov a dospelí.  Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01639


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Stopex Junior 15 mg tablety

Tablety
Dextrometorfániumbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Stopex Junior 15 mg tablety obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní (alebo u Vášho dieťaťa do 3 dní) musíte kontaktovať lekára.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Stopex Junior a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Stopex Junior
3. Ako užívať StopexJunior
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Stopex Junior
6. Ďalšie informácie


1.ČO JE Stopex JUNIOR A NA ČO SE POUŽÍVA

Liek Stopex Junior sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa. Neúčinkuje proti bolesti a má len minimálne utlmujúci účinok.

Liek Stopex Junior môžu užívať deti od 6 rokov a dospelí.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STOPEX JUNIOR

Neužívajte Stopex Junior
keď ste alergický (precitlivený) na na liečivo dextrometorfániumbromid alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Stopex Junior
keď trpíte kašľom spojeným s vykašliavaním hlienu
keď trpíte rizikom rozvoja zlyhania dýchania
keď máte prieduškovú astmu
súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) a 2 týždne po jej ukončení
u detí do 6 rokov

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Stopexu Junior
ak trpíte pečeňovou chorobou, môžete liek užívať iba na základe výslovného odporúčania lekára.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek Stopex Junior môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie sa, napr. vedenie vozidla, obsluha strojov, práca vo výškach a pod. Tuto činnosť by ste mali vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára.

Užívanie iných liekov
Účinky lieku Stopex Junior a účinky iných súbežne používaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide o iné lieky proti kašľu, lieky s upokojujúcim alebo utlmujúcim účinkom (napr. diazepam) a lieky proti depresii.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


3.AKO UZÍVAŤ Stopex JUNIOR

Vždy užívajte Stopex Junior presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je:

Deti od 6 do 12 rokov: trikrát denne 1 tableta lieku Stopex Junior 15 mg tablety. 

Dospelí a deti od 12 rokov: trikrát denne 1-2 tablety lieku Stopex Junior 15 mg tablety.
Dávkovanie možno zvýšiť až na maximálnu dávku v priebehu 24 hodín: 8 tabliet lieku Stopex Junior 15 mg tablety, rovnomerne rozdelenú do 3-4 denných dávok.

Liek je vhodné užívať po jedle. Tablety sa zapijú tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.)

Počas užívania lieku nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Ak užijete viac Stopexu Junior, ako máte
Pri predávkovaní alebo požití väčšieho množstva lieku je nevyhnutné poradiť sa s lekárom.

Ak zabudnete užiť Stopex Junior
Pokiaľ zabudnete užiť (podať dieťaťu) dávku v určenom čase, užite liek (podajte dieťaťu) hneď, len čo si spomeniete, interval medzi dávkami však neskracujte a nemeňte množstvo dávky.


4.MOŽNÉ VEDĽAŠIE ÚČINKY

Liek sa zvyčajne pri odporúčanom dávkovaní dobre znáša a vedľajšie účinky sú zriedkavé. Môžu sa vyskytnúť závraty, ospalosť, žalúdočno-črevné ťažkosti , bronchospasmus (kŕč svalstva priedušiek) a alergické kožné reakcie.

Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku (podávaní dieťaťu) poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5.AKO UCHOVÁVAŤ Stopex JUNIOR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25C, v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zloženie:
Liečivo je dextrometorfániumbromid 15 mg v 1 tablete.

Pomocné látky: magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, manitol, mikrokryštalická celulóza


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika


Balenie:
1 balenie obsahuje 30 tabliet

Dátum poslednej revízie textu:
Júl 2011

Informácie o produkte

Výrobca: WALMARK A.S.
Kód výrobku: 235948
Kód EAN: 8595165266245
Kód ŠUKL: 09218
Držiteľ rozhodnutia: WALMARK A.S.

Recenzie

STOPEX JUNIOR TBL 30X15MG

Diskusia

STOPEX JUNIOR TBL 30X15MG

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam