HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g

Homeopatický liek
Kód výrobku: 328166
Exostózy (Calcarea fluorica).

Viac informácií

3,99 €

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v pondelok 20. 7.

Pozajtra odosielame, u vás v pondelok 20. 7.

ZITENAX

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g

  • Exostózy (Calcarea fluorica).
  • Osgood-Schlatterova choroba.
  • Hyperostóza stavcov a periférna kĺbová osteofytóza.
  • Epulis.

Viac na adcc.sk

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06584

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM/ VNÚTORNOM OBALE 

{polypropylénová tuba}

1. NÁZOV LIEKU

HEKLA LAVA

5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1 MK, 10 MK

granuly

2. LIEČIVÁ

HEKLA LAVA

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento liek obsahuje laktózu.

Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

granuly

4 g, cca 80 granúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatický liek.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Registračné číslo:

93/0382/94-S

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

Tu odtrhnite.

Obráťte.

Otočte dávkovač granúl.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>

EAN kód

Informácie o produkte

Výrobca: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 328166
Kód EAN: 3352710356104
Kód ŠUKL: 59241
ATC skupina: Iné liečivá
Držiteľ rozhodnutia: BOIRON

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g

Príbalovú informáciu k produktu HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g zobrazíte alebo stiahnete tu: HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g.doc

Recenzie

Recenzie HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g

Diskusia

Diskusia HEKLA LAVA GRA HOM CH9 1x4 g

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

OK
Spracovávam