GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Homeopatický liek
Kód výrobku: 213604
GASTROCYNESINE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a gastroezofagálny reflux.

Viac informácií

5,79 €

Skladom zajtra

V stredu 8. 4. odosielame, u vás vo štvrtok 9. 4.

V stredu 8. 4. odosielame, u vás vo štvrtok 9. 4.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

GASTROCYNESINE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a gastroezofagálny reflux. Viac na adcc.sk

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03645 - Z1B

Písomná informácia pre používateľa

GASTROCYNESINE

tablety

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je GASTROCYNESINE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GASTROCYNESINE

3. Ako užívať GASTROCYNESINE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GASTROCYNESINE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je GASTROCYNESINE a na čo sa používa

GASTROCYNESINE je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú

liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a

gastroezofagálny reflux.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GASTROCYNESINE

Nepoužívajte GASTROCYNESINE

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím

tohto lieku.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

Iné lieky a GASTROCYNESINE

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

GASTROCYNESINE, jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku GASTROCYNESINE, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GASTROCYNESINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

GASTROCYNESINE obsahuje sacharózu a laktózu.

3. Ako užívať GASTROCYNESINE

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti: 1 až 2 tablety štvrť hodinu pred jedlom. Tablety sa nechajú voľne rozpustiť v ústach. V prípade pretrvávania príznakov je nutné dávku zopakovať aj po jedle.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac GASTROCYNESINU, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť GASTROCYNESINE

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať GASTROCYNESINE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GASTROCYNESINE obsahuje

  Liečivá:

1 tableta (300 mg) obsahuje :

Abies nigra (smrek čierny americký) 4 CH…………………….……………….75 mg

Nux vomica (strychnínovník indický) 4 CH………….……………...................75 mg

Carbo vegetabilis (drevené uhlie) 4 CH………………........................................75 mg

Robinia pseudo-acacia (agát biely) 4 CH……………………………………….75 mg

  Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.

Ako vyzerá GASTROCYNESINE a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 213604
Kód EAN: 3352712002757
kód ŠUKL: 17424
Držiteľ rozhodnutia: BOIRON

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Príbalovú informáciu k produktu GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks.doc

Recenzie

Recenzie GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Diskusia (1)

Diskusia GASTROCYNESINE tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

ewka - info pribal letak

(0) 01/09/2017

Vsimli ste si, ze pribalovy letak je od citalecu, coz je antidepresivum? Nechcelo by to skontrolovat? :)

Vstúpiť do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

OK
Spracovávam