Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!

CARBOCIT 320 mg 20 tabliet

Liek

Prípravok je určený na liečbu akútnych hnačiek spôsobených diétnou chybou, pri menej závažných črevných infekciách a pri dráždivom tračníku.

Viac informácií

Skladom zajtra V utorok 29. 6. odosielame, u vás v stredu 30. 6.

Bežná cena: 2,99 €
2,39 €
Ušetríte: 20 % (0,60 €)

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

CARBOCIT 320 mg 20 tabliet

Liek obsahujúci aktívne uhlie, zlúčeninu bizmutu a kyselinu citrónovú. Aktívne uhlie je črevné adsorbens, čo je látka s veľkým aktívnym povrchom a ochrannými vlastnosťami. V tráviacom trakte sa nevstrebáva a viaže na svoj povrch škodlivé látky, plyny, hnilobné produkty, toxíny, produkty látkovej premeny a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré sa týmto stávajú neaktívne.

Lieková forma

Čierne, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami.

Liečivá látka a jej množstvo

Jedna tableta obsahuje 320 mg aktívneho uhlia, 25 mg zásaditého galanu bizmutitého a 3 mg monohydrátu kyseliny citrónovej.

Zloženie produktu

 • Liečivá sú aktívne uhlie, zásaditý galan bizmutitý a monohydrát kyseliny citrónovej.
 • Jedna tableta obsahuje 320 mg aktívneho uhlia, 25 mg zásaditého galanu bizmutitého a 3 mg monohydrátu kyseliny citrónovej.
 • Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec, stearan horečnatý, sodná soľ karboxymetylškrobu a citrónová silica.

Doporučené dávkovanie

 • Dospelí a dospievajúci: Odporúčaná dávka na liečbu menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami, pri plynatosti, poruchách trávenia a pri dráždivom hrubom čreve je 2 - 4 tablety 3 - 4-krát denne. Pri náhlej hnačke spôsobenej diétnou chybou užívajte 4 - 5 tabliet 3 - 4-krát denne.
 • Deti vo veku od 3 rokov: Odporúčaná dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4-krát denne.

Na čo si dať pozor

Carbocit tablety sú určené na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu prípravok krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí a mladiství pri akútnych hnačkách spôsobených diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami a pri dráždivom tračníku. Deťom od 3 rokov môže byť prípravok podávaný len po odporúčaní lekára. Tiež dospelí, ktorí trpia vredovým zápalom hrubého čreva, zápalom sliznice žalúdka a nadmerným rozkladom potravy v čreve, alebo hnačkami, ktoré sa vyskytnú v priebehu iných základných ochorení (cukrovka), môžu prípravok používať len po odporúčaní lekára. Čítajte pozorne príbalový leták.

Obsah balenia

Balenie obahuje 24 tabliet.

Nežiaduce účinky 

 • Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku.
 • Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu: ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Značka:
Kód výrobku:
115144
Kód EAN:
8585000415013
Kód ŠUKL:
13145
ATC kód:
A07BA51
ATC skupina:
Aktívne uhlie, kombinácie
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

CARBOCIT 320 mg 20 tabliet

Príbalovú informáciu k produktu CARBOCIT 320 mg 20 tabliet stiahnete vo formáte doc tu: CARBOCIT 320 mg 20 tabliet.doc

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/00352-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

CARBOCIT

320 mg/25 mg/3 mg tablety

aktívne uhlie/zásaditý galan bizmutitý/monohydrát kyseliny citrónovej

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je CARBOCIT a na čo sa používa
 2. Čo potrebujte vedieť predtým, ako užijete CARBOCIT
 3. Ako užívať CARBOCIT
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať CARBOCIT
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CARBOCIT a načo sa používa

CARBOCIT je liek obsahujúci aktívne uhlie, zlúčeninu bizmutu a kyselinu citrónovú. Aktívne uhlie je črevné adsorbens, čo je látka s veľkým aktívnym povrchom a ochrannými vlastnosťami. V tráviacom trakte sa nevstrebáva a viaže na svoj povrch škodlivé látky, plyny, hnilobné produkty, toxíny, produkty látkovej premeny a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré sa týmto stávajú neaktívne. Prítomná zlúčenina bizmutu je dezinficiens, t.j. má miestny dezinfekčný (ničiaci choroboplodné mikroorganizmy) účinok a má aj sťahujúci (adstringentný) účinok v tráviacom trakte. Kyselina citrónová sa podieľa na tvorbe kyslej žalúdočnej šťavy.

CARBOCIT je určený na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí a dospievajúci pri náhlej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami, pri plynatosti, poruchách trávenia a pri dráždivom hrubom čreve.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí majú vredový zápal hrubého čreva, zápal sliznice žalúdka a čriev alebo hnačku, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (napríklad pri cukrovke).

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov.

2. Čo potrebujte vedieť predtým, ako užijete CARBOCIT

Neužívajte CARBOCIT

ak ste alergický na aktívne uhlie, zásaditý galan bizmutitý, kyselinu citrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CARBOCIT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

CARBOCIT spôsobuje čierne zafarbenie stole, ktoré môže zakryť krvácanie do tráviaceho traktu.

CARBOCIT nepostačuje pri liečbe infekčnej hnačky

Deti

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov. Deťom vo veku od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekárom.

Iné lieky a CARBOCIT

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

CARBOCIT ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:

- znižuje vstrebávanie a tým účinky antikoncepčných liekov užívaných ústami, a preto je potrebné, aby sa ženy počas užívania CARBOCITU poistili aj inou formou antikoncepcie.

- znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi užitím CARBOCITU a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.

CARBOCIT a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby týmto liekom nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s užívaním CARBOCITU počas tehotenstva a dojčenia sa užívanie tohto lieku neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CARBOCIT nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CARBOCIT obsahuje sacharózu a sodík

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať CARBOCIT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Bez odporúčania lekára neužívajte tento liek dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce:

Dospelí a dospievajúci

Odporúčaná dávka na liečbu menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami, pri plynatosti, poruchách trávenia a pri dráždivom hrubom čreve je 2 - 4 tablety 3 - 4-krát denne. Pri náhlej hnačke spôsobenej diétnou chybou užívajte 4 - 5 tabliet 3 - 4-krát denne.

Deti vo veku od 3 rokov

Odporúčaná dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4-krát denne.

Tablety prehltnite celé a zapite malým množstvom vody, alebo ich nechajte rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne rozmiešajte a obsah pohára vypite. Tablety môžete tiež rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Odporúča sa užívať CARBOCIT dve hodiny po jedle.

Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorú pripravíte rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku má dieťa zapiť pohárom vody alebo teplého čaju.

Ak užijete viac CARBOCITU, ako máte

Užitie väčšieho množstva tohto lieku, ako je odporúčané, môže spôsobiť nevoľnosť a vracanie (vyvolané prítomnosťou zlúčeniny bizmutu v lieku).

 • Ak si myslíte, že u vás alebo u vášho dieťaťa došlo k predávkovaniu liekom, ihneď kontaktujte svojho lekára.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní CARBOCITU sa u vás môžu vyskytnúť žalúdočno-črevné poruchy:

 • zníženie vstrebávania a tým účinkov súbežne podávaných liekov ústami,
 • čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho traktu,
 • vyššie dávky, ako sú odporúčané, môžu spôsobiť nevoľnosť a vracanie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CARBOCIT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CARBOCIT obsahuje

Liečivá sú aktívne uhlie, zásaditý galan bizmutitý a monohydrát kyseliny citrónovej.

Jedna tableta obsahuje 320 mg aktívneho uhlia, 25 mg zásaditého galanu bizmutitého a 3 mg monohydrátu kyseliny citrónovej.

Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec, stearan horečnatý, sodná soľ karboxymetylškrobu a citrónová silica.

Ako vyzerá CARBOCIT a obsah balenia

CARBOCIT sú čierne, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami.

Dodávajú sa v PVC/Al blistri v papierovej škatuli.

Veľkosť balenia: 20 tabliet alebo 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.

CARBOCIT 320 mg 20 tabliet

CARBOCIT 320 mg 20 tabliet

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.